Interaktywna mapa

Odmulanie i zagospodarowanie czterech miejskogóreckich stawów


Pod koniec lipca ruszyły prace związane z odmulaniem i odbudowaniem stawów w czterech miejscowościach: Konarach, Roszkowie, Oczkowicach i Sobiałkowie.

W Oczkowicach wykonano faszynę (czynność ta polega na dokładnym uszczelnieniu boków stawu, poprzez budowę ścian z gałęzi i kołków), odtworzono skarpy oraz uporządkowano teren wokół stawu. Wkrótce zostaną tam zamontowane ławostoły, ławki i grill.

W Roszkowie oprócz wykonania faszyny, odtworzono skarpę, ogrodzono staw, ułożono krawężnik i zamontowano  ławki.

W Konarach aktualnie trwa odmulanie stawu i odbudowanie skarp, wkrótce zostaną tam zamontowane ławki.

W Sobiałkowie obecnie wypompowano wodę. Po odmuleniu stawu planowany jest montaż ławostołów.

Wykonawcą robót jest firma DREW-KOS Dariusza Różyckiego z Tucholi, a podwykonawcą firma DE-CRE Andrzeja Depcika z miejscowości Człopa.

Termin wykonania zadania upłynie na końcu września. Koszt inwestycji wyniesie 212 tys. zł. Operacja współfinansowana jest z  budżetu Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.