Interaktywna mapa

Świętowali 50-lecie małżeństwa


Małżonkowie świętujący 50-lecie pożycia małżeńskiego, w styczniu br., z rąk burmistrza, Karola Skrzypczaka odebrali  medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” oraz pamiątkowe księgi.
Tradycyjnie już jubilaci uczestniczyli we mszy św. w klasztorze o.o. Franciszkanów na Goruszkach, podczas której nastąpiło odnowienie ich przysięgi. Następnie wszyscy udali się do klasztornego refektarza, gdzie przybyłych powitał, odprawiający mszę, o. gwardian Tycjan Zgraja. Burmistrz złożył małżeńskim parom życzenia zdrowia, pomyślności, życzliwości ze strony najbliższych oraz doczekania kolejnych, tak wspaniałych rocznic. Po tradycyjnej lampce szampana nastąpiło uroczyste wręczenie medali. W towarzystwie kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Joanny Sztulpy, ceremonii tej dokonał burmistrz. Medale, które za chwilę Państwu wręczę są jedynymi odznaczeniami, które wójtowie i burmistrzowie miast mogą przyznać w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To dla mnie zaszczyt i wielka przyjemność, powiedział.  Odznaczeniami uhonorowani zostali: Kazimiera i Józef Bąkowie z Dłoni, Jadwiga i Marian Domagałowie z Gostkowa, Janina i Mieczysław Domagałowie z Sobiałkowa, Stefania i Józef Dubiccy z Miejskiej Górki, Bożena i Sylwester Formanowscy z Miejskiej Górki, Monika i Marian Frajtakowie z Miejskiej Górki, Helena i Jan Gęstwowie z Konar, Teresa i Kazimierz Kasprzakowie z Miejskiej Górki, Helena i Stefan Kempowie z Miejskiej Górki, Marta i Marian Łuczakowie z Rozstępniewa, Wanda i Marian Matuszewscy z Miejskiej Górki, Kazimiera i Walerian Maćkowiakowie z Piasków, Marta i Stanisław Nawroccy z Oczkowic, Janina i Stanisław Neumannowie z Miejskiej Górki, Janina i Kwirian Sieclowie z Sobiałkowa, Urszula i Jan Stańczewscy z Miejskiej Górki, Joanna i Edward Szawernogowie z Miejskiej Górki oraz Jadwiga i Stanisław Wenclowie z Miejskiej Górki
Impreza była okazją do wielu wspomnień i refleksji, upłynęła w miłej i pełnej życzliwości atmosferze.

Monika i Marian Frajtakowie z Miejskiej Górki


Wanda i Marian Matuszewscy z Miejskiej Górki

Teresa i Kazimierz Kasprzakowie z Miejskiej Górki

Janina i Kwirian Sieclowie z Sobiałkowa

Bożena i Sylwester Formanowscy z Miejskiej Górki

Stefania i Józef Dubiccy z Miejskiej Górki

Helena i Jan Gęstwa z Konar

Janina i Stanisław Neumannowie  z Miejskiej Górki


Helena i Stefan Kempowie z Miejskiej Górki

Janina i Mieczysław Domagałowie z Sobiałkowa

z
Joanna i Edward Szawernogowie z Miejskiej Górki

Urszula i Jan Stańczewscy z Miejskiej Górki

Marta i Marian Łuczakowie z Rozstępniewa

Marta i Stanisław Nawroccy z Oczkowic

Jadwiga i Marian Domagałowie z Gostkowa

Kazimiera i Walerian Maćkowiakowie z Piasków

Kazimiera i Józef Bąkowie z Dłoni

Jadwiga i Stanisław Wenclowie z Miejskiej Górki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.