Interaktywna mapa

Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Drugiego Wieku 45+ w Miejskiej Górce


Inauguracja roku akademickiego 2012/2013 nowo powstałego Uniwersytetu Drugiego Wieku 45 + odbyła się w dniu 10 stycznia 2012 r. o godz. 18.00  w sali widowiskowej Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem pieśni „Gaudeamus Igitur” przez grupę wokalną z  Zespołu Szkół w Miejskiej Górce, pod kierunkiem Jadwigi Domańskiej. Wśród zaproszonych gości znalazł się burmistrz, Karol Skrzypczak, Przewodniczący Rady Miejskiej, Zdzisław Goliński, starosta Powiatu Rawickiego, Zygmunt Wolny oraz wicestarosta Krzysztof Synoracki, sekretarz Urzędu Powiatowego w Rawiczu, Izabela Sarnowska, Kanclerz Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Kazimierz Karmoliński, założycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie, Elżbieta Bogacka, dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Miejskiej Górce, Barbara Zawieja, dyrektor Zespołu Szkół w Miejskiej Górce Liliana Taciak.
Gości powitała Prezes  Zarządu  Uniwersytetu Drugiego Wieku 45+, Barbara Bogacka Gancarczyk, lekarz medycyny i kierownik przychodni, która przedstawiła okoliczności powstania Uniwersytetu, jego główne zadania i cele. Następnie miało miejsce uroczyste ślubowanie, po którym rozdano indeksy wszystkim liderom grup edukacyjnych.  Immatrykulowani studenci zostali podzieleni na kilka sekcji- zajęcia odbywać się będą z języka angielskiego, niemieckiego i informatyki. Oprócz tego powstały  grupy: sport, turystyka i rekreacja, zdrowie i uroda, haft i szycie oraz  taniec współczesny.
Podczas inauguracji głos zabrała m.in. Elżbieta Bogacka, założycielka i pierwsza prezez Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Lesznie oraz inicjatorka miejskogóreckiego Uniwersytetu Drugiego Wieku 45 +, która podziękowała za wkład i zaangażowanie w jego  otwarcie. Wszystkim studentom życzyła natomiast wieku sukcesów, sił, satysfakcji, szerokich perspektyw rozwoju oraz wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych sobie celów. Inicjatywa powstania Uniwersytetu została pochwalona przez miejskogóreckiego burmistrza, który objął nad nim honorowy patronat,  wyraził również zadowolenie z założenia nowego stowarzyszenia, które na pewno przyczyni się do zaktywizowania lokalnej społeczności, a także dobrze przysłuży się gminie i jej mieszkańcom.
Po wystąpieniach publicznych, prof. dr hab. Janusz Wiśniewski wygłosił blisko godzinny wykład na temat: „Starzenie się, a sens i cel życia”. Spotkanie zakończyła część artystyczna w wykonaniu  grupy wokalnej z Miejskiej Górki.  
Większość zajęć odbywać się będzie w Zespole Szkół w Miejskiej Górce, natomiast wykłady, prowadzone będą w każdą drugą środę miesiąca, w sali widowiskowej OKSiAL. Pierwsze zajęcia rozpoczęły się  11 stycznia br.  Miejskogórecka placówka jest drugą - po warszawskiej - tego typu w Polsce.

                                                                                                                                                 fot. K. Pospiech 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.