Interaktywna mapa

Informacja dla osób niesłyszących


W związku z wejściem w życie dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1243), Urząd Miejski w Miejskiej Górce informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się tj. osoby głuche i głuchonieme mają możliwość bezpłatnego skorzystania z pomocy, w pokoju nr 23 Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce.

Pomoc dotyczy wyłącznie spraw załatwianych w Urzędzie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 12 w/w ustawy osoba głuchoniema lub słabosłysząca, chcąca skorzystać z pomocy tłumacza powinna zgłosić taką potrzebę na trzy dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Urząd Miejski w Miejskiej Górce udostępnia osobom następujące formy kontaktu:

poczta elektroniczna: urzad@miejska-gorka.pl

    fax: 65 547 44 21

    telefon: 65 547 45 07

Zgłoszenia (wzór formularza znajduje się poniżej) można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miejskiej Górce, I pietro, pokój nr 23.

Wniosek zgłoszenia dla osoby niepełnosprawnej - pobierz 

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.