Interaktywna mapa
Strona główna -> Kultura

Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce

 

Kontakt:

ul. Jana Pawła II 6,  63-910 Miejska Górka
tel.          (0-65) 54 74 181
tel. /fax  (0-65) 54 74 216

e-mailkultura@miejska-gorka.pl

www –   www.osrodekkultury.info/

 

Działalność kulturalna w mieście prowadzona jest przez Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej, który jest jednostką organizacyjną gminy.
 
Celem statutowym Ośrodka Kultury jest upowszechnianie i chronienie kultury, jak również pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia jej wartości.
W obiektach Ośrodka Kultury odbywają się zajęcia szachowe, warcabowe, aerobiku, ju-jitsu, tańca towarzyskiego oraz Orkiestry Dętej Miejska Górka. Ponadto prowadzone są sekcje i koła: wokalne, taneczne, plastyczne, nauka gry na pianinie i gitarze.
Ośrodek Kultury jest organizatorem wielu imprez rekreacyjno-kulturowych o zasięgu gminnym i regionalnym oraz  inicjatorem konkursów wokalnych i plastycznych, koncertów muzycznych czy letnich festynów plenerowych, takich jak „Dni Miejskiej Górki” i „Sierpniówka”. Współorganizuje też, mające liczne grono zwolenników, rajdy rowerowe. Od 1992 r. instytucja wydaje czasopismo lokalne „Wiadomości Miejskogóreckie”.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.