Interaktywna mapa
Strona główna -> Historia -> Ślady wczesnego osadnictwa
Najstarsze stanowisko archeologiczne z terenu miasta sięga połowy 5 tysiąclecia p.n.e. – środkowej epoki kamiennej, tzw. mezolitu. Śladami pierwszych ludzi na terenie miasta Miejska Górka są takie znaleziska jak: grociki igiełkowe i strzałkowate, później trapezowate osadzone w rogowych lub drewnianych strzałach, wióry, okrzeski i rdzenie z obróbki kamienia.
Odkryciem archeologicznym z terenu Miejskiej Górki jest stanowisko z III okresu epoki brązu, z tzw. kultury łużyckiej. Obok grobów płaskich coraz częściej spotyka się groby kurhanowe.
Na terenie Miejskiej Górki odnaleziono również ślady osadnictwa z okresu wpływów rzymskich. Wśród odkrytych przedmiotów znalazły się: groty z ostrzem w przekroju daszkowatym i groty z żeberkiem idącym przez środek ostrza.
Świadectwem dawnego osadnictwa jest średniowieczna zabudowa miasta – o czworobocznym i centralnie usytuowanym rynku, spełniającym funkcję targową. W średniowieczu Miejska Górka mogła również spełniać funkcję obronna o czym świadczą ślady po fosie okalającej wówczas miasto.

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.