Interaktywna mapa
Strona główna -> Historia -> Początki miasta
Pierwsze wzmianki o istnieniu osady o nazwie Górka sięgają pierwszej połowy XIII wieku.
Rok 1284 można hipotetycznie uznać za początek dziejów Miejskiej Górki jako ośrodka o charakterze miejskim. Wtedy to Przemysł II uzyskał zgodę na przeniesienie osady Górki z prawa polskiego na prawo niemieckie.
Bezpośrednio i wyraźnie o Miejskiej Górce jako mieście jest mowa w dokumencie z 1422 roku, kiedy to jej właściciel Jakub Górka „uposażył” ołtarz w kościele parafialnym sześcioma grzywnami, darował ogród, wyznaczył inne zobowiązania z młyna Sobiałkowskiego.
W latach 1238-1592 miasto było własnością potężnego rodu feudałów Górków (dawniej Łodzian), którzy prawdopodobnie właśnie od nazwy tej miejscowości przybrali nazwę Górków. Ród Górków wygasł w 1592 roku po bezdzietnej śmierci Stanisława Górki, a miasto przejęła rodzina Czarnkowskich (zwanych dalej Porębskimi). W czasach późniejszych Miejska Górka stanowiła własność rodzin: Kostków (1642-1655), Opalińskich, Leszczyńskich (1696-1738) oraz Sułkowskich.

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.