Interaktywna mapa
Strona główna -> Historia -> Powstanie Wielkopolskie
Powstanie Wielkopolskie to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki niemu Wielkopolanie odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości polskiej w 1918 roku wróciły do Macierzy.
Wiadomość o wybuchu powstania w Poznaniu rozeszła się bardzo szybko, a Miejska Górka była pierwszą miejscowością w powiecie rawickim, w której wystąpiono przeciwko Niemcom.
Wieczorem 5 stycznia 1919 roku Miejska Górka została opanowana przez Polaków, a stało się to pod przewodnictwem Wincentego Brzeskwiniewicza, mieszkańca Miejskiej Górki. Walki trwały do 18 lutego, kiedy to wchodził w życie rozejm zawarty w Trewirze. Powiat rawicki ostatecznie znalazł się w obrębie państwa polskiego 17 stycznia 1920 roku.
Sprawa powstania wielkopolskiego była w okresie międzywojennym bardzo żywa w Miejskiej Górce. Z inicjatywy W. Brzeskwiniewicza powstało tu pierwsze w powiecie rawickim Towarzystwo Powstańców i Wojaków. Na ścianie domu państwa Gorszkich, gdzie utworzono pierwszy oddział powstańczy, zamontowano tablicę o treści „W tym domu utworzono pierwszy Oddział Powstańców Wielkopolskich, który w dniu 6.1.1919 r. wyruszył do walki z Niemcami o oswobodzenie Polski”. Tablica została zniszczona przez Niemców w czasie okupacji hitlerowskiej, po zakończeniu wojny zawisła tam ponownie. Dziś na miejscu domu stoi obelisk, na którym podano, że był tam w przeszłości dom, gdzie utworzony został pierwszy oddział powstańczy.
Również w okresie międzywojennym na miejskogóreckim cmentarzu postawiono okazały pomnik przy wspólnej mogile powstańców. Na tablicy znajduje się spis poległych, nazwy miejscowości z których pochodzili, daty śmierci oraz nazwy ich jednostek bojowych.
Ku pamięci powstańców w Miejskiej Górce znajduje się Plac Powstańców Wielkopolskich, ulica Ignacego Buszy (dowódca powstania w Rawickiem) oraz ulica Kamińskiego. Od 1953 roku imię Powstańców Wielkopolskich noszą Pracownicze Ogródki Działkowe.

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.