Interaktywna mapa
Strona główna -> Wydziały i pracownicy -> Urząd stanu cywilnego
Joanna Sztulpa
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Siedziba: ul. Rynek 33 pok. nr 12
tel. +48 65 54 74 507 wew. 118
e-mail: joanna.sztulpa@miejska-gorka.pl

Anna Niwczyk
Stanowisko ds. Ewidencji Ludności, OSP
Siedziba: ul. Rynek 33 pok. nr 12
tel. +48 65 54 74 507 wew. 118

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.