Interaktywna mapa
Strona główna -> O gminie
Gmina Miejska Górka położona jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego i wraz z gminami Rawicz, Bojanowo, Jutrosin i Pakosław należy do powiatu rawickiego. Zajmuje powierzchnię 103,6 km², a zamieszkuje ją ok. 9,5 tys. osób. Do gminy należy 17 wsi sołeckich. Położenie gminy w układzie gospodarczym kraju jest korzystne, co podkreślają dwie drogi: droga krajowa nr 36 oraz droga wojewódzka Rawicz-Poznań.
 
Liczące ponad 3,2 tys. mieszkańców miasto Miejska Górka leży w dolinie rzeki Dąbrocznej, dopływu Orli. Od Rawicza oddalone jest o 9 km, a od Poznania dzieli je 100 km.
 
Zdecydowaną większość obszaru gminy (około 88%) stanowią użytki rolne, toteż jej rozwój w dużej mierze związany jest z rolnictwem. Gospodarka rolna obejmuje głównie produkcję roślinną, a także zwierzęcą, w której dominuje hodowla trzody chlewnej i bydła mlecznego.

Coraz większą dynamikę wykazują sfery usług i wytwórczości. Jest ona rezultatem rozwoju infrastruktury technicznej i tworzenia sprzyjających warunków dla powstawania i działalności firm produkcyjnych oraz usługowych.

Doskonale zorganizowana jest na terenie gminy opieka lekarska, którą zapewniają mieszkańcom dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Gmina posiada sieć wodociągową. Ponad połowa mieszkańców korzysta z gazu ziemnego. Na jej terenie realizowany jest obecnie program sanitacji, w ramach którego m.in. w 2008 r. oddano do użytku oczyszczalnię ścieków.

W mieście i gminie zachowało się wiele zabytków. Do najcenniejszych należą: barokowy, poreformacki zespół klasztorny na Goruszkach z 1742 r., kościół parafialny pw. św. Klemensa z Zakrzewie z XVIII w., kościół parafialny pw. św. Jakuba w Sobiałkowie z XVII w., noebarokowy pałac w Dłoni z 1910 roku.


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.