Interaktywna mapa
Strona główna -> Turbiw

W sierpniu br. na zaproszenie burmistrza Wasilija Wasiljowicza do (Турбів) Turbiw na Ukrainie przebywała 6-osobowa delegacja z Miejskiej Górki, w składzie: Barbara Szewczyk, Wiesława Nowakowska, Anna Hejducka, Adam Bandura, Marek Stach i Bogusław Wnuk.

Celem 3-dniowej wizyty było nawiązanie współpracy gmin Miejska Górka-Turbiw, głównie w obszarach: samorządu, sportu, kultury i oświaty. Wstępne deklaracje w tej sprawie wyrazili burmistrzowie obu gmin w trakcie spotkań na Ukrainie i w Polsce. W czerwcu br. na zaproszenie burmistrza Karola Skrzypczaka do Miejskiej Górki przyjechała młodzieżowa drużyna piłkarska z Ukrainy wraz z opiekunami. Wówczas ustalono termin oraz program pobytu na Ukrainie polskiej delegacji.

            Miasto Turbiw liczy około 8 tys. mieszkańców. Położone malowniczo nad 385 ha jeziorem Wchodzi w skład rejonu (powiatu) Lipowiec oraz obwodu (województwa) Winnica. Oddalone około 30 km od miasta Winnica i 1200 km od Miejskiej Górki. 

Nasi przyjaciele z Ukrainy powitali nas zgodnie z miejscową tradycją bochnem chleba, zwanym na Ukrainie „korowal”. Burmistrz Turbiw Wasilij Wasiljowicz przyjął nas bardzo serdecznie we własnej restauracji, gdzie przygotowano kolację.

Program wizyty był bogaty i ciekawy. W Urzędzie Gminy w Turbiw Burmistrz zapoznał nas z funkcjonowaniem samorządu na Ukrainie, który różni się od polskiego. Byliśmy z wizytą w szkole i przedszkolu w Turbiw. Ciekawostką jest, że nauczyciele podczas wakacji remontują budynki oświatowe. Dyrektor firmy ATEKO, - Igor Ilchuk, zapoznał nas z produkcją urządzeń i samochodów komunalnych, głównie śmieciarek, naczep i kontenerów. Siedziba ATEKO mieści się w Turbiw. Firma kooperuje ze spółkami polskimi z Wrocławia. ATEKO w części finansowała pobyt polskiej delegacji na Ukrainie. Stołowaliśmy się w siedzibie firmy w Turbiw. Na nocleg jeździliśmy do hotelu w Winnicy.            Miasto Winnica liczy około 450 tys. mieszkańców. Tutaj mieści się muzeum narodowe słynnego na Ukrainie lekarza, Mikołaja Pirogowa, które zwiedziliśmy. Byliśmy również w cerkwi, w podziemiach której znajduje się mauzoleum Pirogowa. W Winnicy spotkaliśmy się z członkami Stowarzyszenia Polsko-Ukraińskiego, które pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy samorządami tych krajów.

Należy podkreślić, że na każdym kroku spotykaliśmy się z sympatią i serdecznością. Występują wprawdzie różnice cywilizacyjne, ale na pewno więcej nas łączy niż dzieli. Dlatego Burmistrz Turbiw potwierdził wolę współpracy z gminą Miejska Górka. Ustaliliśmy, że strona polska i ukraińska przygotuje propozycje na rok 2009, po czym określimy wspólny program współpracy.

            Bardzo dziękujemy Burmistrzowi, Tetianie i Igorowi Ilchuk oraz Siergiejowi i Aloszy Ohorodnik, którzy wizytę przygotowali, i codziennie nam towarzyszyli. Dziękujemy również właścicielom firmy WALBET z Miejskiej Górki, którzy w części sponsorowali wyjazd na Ukrainę.

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.