Interaktywna mapa
Strona główna -> Druki do pobrania

 

DRUKI DO POBRANIA


"Jedno okienko"

 

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG - MW załącznik dodatkowe miejsca wykonywania działalności

Wniosek CEIDG - PN załącznik udzielone pełnomocnictwa

Wniosek CEIDG - formularz do dokonywania korekt w przypadku pomyłek

Wniosek CEIDG - RB załącznik informacja o rachunkach bankowych

Wniosek CEIDG - RD załącznik wykonywanie działalności gospodarczej

Wniosek CEIDG - SC załącznik udział w spółkach cywilnych

Instrukcja do wypełnienia wniosku CEIDG-1

Częściowy wykaz Kodów_PKD_

Schemat_Polskiej_Klasyfikacji_Dzialalnosci_(PKD)

Wyjasnienia_Polskiej_Klasyfikacji_Dzialalnosci_(PKD)

 

 Formularze ZUS

 

Ogólne zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Formularz ZUS ZUA - jak wypełnić

Formularz ZUS ZZA - jak wypełnić

Formularz ZUS ZCNA - jak wypełnić

Formularz ZUS ZIUA - jak wypełnić

Formularz ZUS ZWUA - jak wypełnić

 

PRZYDATNE LINKI  DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

http://www.parp.gov.pl/
Portal Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

http://www.mg.gov.pl/
Portal Ministerstwa Gospodarki 

http://mojafirma.infor.pl/
Portal informacyjny z zakładką Moja Firma

http://www.podatki.pl/
Portal informacyjny dla podatników małych i dużych

 

 
Deklaracje podatkowe


Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości


Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny


Informacja w sprawie podatku leśnego
 

Deklaracja na podatek leśny

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji DT-1

 

Urząd Stanu Cywilnego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

 

Wydział Komunalny

Ochrona środowiska 

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną

Wniosek o wydanie zaświadczenia o złożeniu informacji o wyrobach zawierających azbest


Budownictwo i planowanie przestrzenne

Wniosek dot. zmian w decyzji o warunkach zabudowy

 

Wniosek_o_przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

 

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia

 

 

Zarządzanie drogami gminnymi, wycinka drzew 

Wniosek na zezwolenie na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

 

Wniosek na zajęcie pasa drogowego

 

Wniosek o zezwolenie na lokalizację zjazdu

 

Wniosek o uzgodnienie budowy ogrodzenia przy drodze gminnej

 

Wniosek o zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze gminnej

 

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 

 

 

Geodezja, gospodarka gruntami

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym/adresie budynku

 

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

 

Wniosek o podział nieruchomości

 

Rolnictwo

Wniosek o poświadczenie

 

Oświadczenie, poświadczenie I

 

Oświadczenie, poświadczenie II

 

Oświata

  

 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1a. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

1b. wniosek pracowawcy

1c. oświadczenie o pomocy de minimis

1d. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

1e. oświadczenie o kosztach i pomocy de minimis

 

 

DLA ROLNIKÓW

2a. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

2b. wniosek pracodawcy

2c. oświadczenie o pomocy de minimis

2d formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

2e. dodatkowe informacje do formularza

 

 

Zgłoszenie uczniów


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.