Interaktywna mapa
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 1 2 4 5 6 z 20
06.06.2018Informacja z otwarcia ofert na "Wymianę pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Konarach".
...
30.05.2018Informacja z otwarcia ofert "Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna".
...
25.05.2018Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka" Część II "Odnowienie (odmulanie) wybranych rowów melioracyjnych na terenie g
...
25.05.2018Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. "Poprawa walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka" Część I " Odnowienie, odtworzenie i zagospodarowanie stawów w Sobiałkowie, K
...
23.05.2018Informacja z otwarcia ofert "Budowa ścieżki rowerowej Gostkowo - Niepart"
...
23.05.2018Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Wymianę pokrycia dachowego na budynku przedszkola w Konarach
...
16.05.2018Nowy chodnik w Oczkowicach
W połowie maja zakończono prace przy budowie chodnika w Oczkowicach. Wybudowano go przy drodze gminnej, w kierunku Dłoni. Chodnik będzie miał szerokość 1,5 metra i długość ponad 230 metrów. Wykonawcą...
15.05.2018Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce, ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna
...
14.05.2018Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Miejskiej Górce ul. Spacerowa, Kalinowa, Wierzbowa i Poprzeczna".
...
14.05.2018Zawiadomienie o unieważnieniu III części zamówienia publicznego pn. "Poprawę walorów krajobrazowych oraz małej retencji na wybranych terenach wiejskich w gminie Miejska Górka", tj. części zamówienia pn. "Wykonanie nasadzeń przydrożnych przy
...
Strony : 1 2 4 5 6 z 20

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.