Interaktywna mapa
Strona główna -> Informacja dotycząca przekazywania gruzu i innych odpadów

Zgodnie z decyzją Starosty Rawickiego z dnia 13.06.2012 r.
Zn. OS.6233.5.2012
na działce o nr ewid. 541
w Konar
ach (kierunek Ostrobudki) gmina prowadzi odzysk odpadów.

 

REGULAMIN SKŁADOWANIA GRUZU

1.   Składowisko przyjmuje:

- odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów bez zbrojenia

- gruz ceglany

- odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)

- zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych bez zbrojenia

- glebę, ziemię oraz kamienie

2. Bezwzględny zakaz wjazdu i wchodzenia na teren składowiska bez zezwolenia

3. Godziny przyjmowania od godz. 8.00 - 16.00 w każdą sobotę

 


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.