Interaktywna mapa
Strona główna -> Zmiany i ułatwienia dotyczące obowiązku meldunkowego

Od 1 stycznia 2013 r. zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego.

Ułatwienia w kwestiach meldunkowych wprowadzono ustawą z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407).

Zgodnie z nowymi przepisami nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania. Wszystkie te czynności wykonać można w jednym urzędzie, z chwilą zameldowania się w nowym miejscu.

Od 01 stycznia 2013 r., przy dokonywaniu meldunku, nie ma obowiązku podawania informacji o:

  • wykształceniu
  • obowiązku wojskowym
  • oraz przedkładaniu książeczki wojskowej.

Zniesione zostały sankcje karne m.in. dla obywateli polskich i obywateli UE, za niedopełnienie obowiązku meldunkowego.

Dłuższy jest też termin na zgłoszenie meldunku, z dotychczasowych 4 dni, termin został wydłużony do 30 dni.

Zgodnie z oczekiwaniami obywateli można dopełnić formalności meldunkowych w urzędzie przez ustanowionego pełnomocnika. Oznacza to, że ustanowiony pełnomocnik będzie mógł m.in. zarówno  zameldować, jak i wymeldować z miejsca pobytu stałego oraz z miejsca pobytu czasowego, trwającego ponad 3 miesiące.

Ponadto od 01 stycznia 2013 r. nie ma obowiązku zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE na pobyt czasowy, nie przekraczający trzech miesięcy.

Właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy nie mają obowiązku weryfikowania dokonywania meldunku przez mieszkańców lub pracowników.

Nie ma także obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów.

Zgodnie z ustawą obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony z początkiem stycznia 2016 r.

 IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.