Interaktywna mapa

Oświadczenie o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej

 Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR przypomina o możliwości składania oświadczenia o wystąpieniu nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogły być spowodowane przez czynniki jak susze, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę. 

Oświadczenie dotyczyć może płatności obszarowych lub wniosków inwestycyjnych obsługiwanych w Oddziale Regionalnym ARiMR.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.arimr.gov.pl . 

                                                                               Krzysztof Adamkiewicz

                                                                      Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału 

Poznań, dn. 28.08.2017 r.         Regionalnego ARiMR w PoznaniuOświadczenie


IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.