Interaktywna mapa

Statystyczne badania ankietowe

 Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w grudniu br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą dwa badania ankietowe:


·         „Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego” ,

·         „Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej”.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-grudzien-2017,109,1.html  oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/
 

IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.