Interaktywna mapa

Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w Miejskiej Górce, ulica 22 Stycznia odcinek od ulicy Parkowej do ulicy Słonecznej

 W dniu 25 września 2017 r. burmistrz Karol Skrzypczak oraz skarbnik gminy Dorota Lamperska podpisali umowę o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w roku 2017 zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Miejskiej Górce, ulica 22 Stycznia odcinek od ulicy Parkowej do ulicy Słonecznej” realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota przyznanej dotacji wynosi 188.725,00 zł. Wartość projektu 552.344,27 zł.IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.