Interaktywna mapa
Strona główna -> Organizacje i stowarzyszenia -> Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce

Powstało w 1992 roku. Zrzesza około 300 członków. W 2004 r. uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Podstawowym celem jego działalności jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Z inicjatywy SDiON w miejskogóreckiej szkole podstawowej powstały klasy integracyjne i klasa specjalna. Od grudnia 2004 r. stowarzyszenie prowadzi w Miejskiej Górce Warsztaty Terapii Zajęciowej, zajmujące się rehabilitacją osób niepełnosprawnych z terenu powiatu rawickiego. Mieszczą się one w wyremontowanym i zaadaptowanym dla ich potrzeb budynku dawnej szkoły. Środki na działalność SDiON uzyskuje z PFRON, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Rawiczu, Gminy Miejska Górka oraz od osób prywatnych.


Adres: ul. Szkolna 1,

63-910 Miejska Górka
tel. (065) 547- 48- 61IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.