Interaktywna mapa

Klub Seniora w Miejskiej Górce


Klub powstał w 1974 roku i od tego czasu aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej społeczności. Prowadzi różnorodną działalność na rzecz integracji lokalnego środowiska seniorów. Oferuje swoim członkom i sympatykom różne formy spędzania wolnego czasu. Organizuje wycieczki, rajdy, spotkania, pokazy itp. Do tradycji należy urządzanie imprez okolicznościowych z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia Seniora oraz Wigilii. 
Jedną z form działalności klubu, kultywowaną od chwili jego powstania, jest zespół śpiewaczy POD KLONEM. Grupa występuje na imprezach lokalnych. Bierze udział w przeglądach zespołów śpiewaczych. Uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez zaprzyjaźnione kluby seniora.


tel. (065) 547 41 81IAP Portal - (C)opyright by TELEKOM.pl Sp. z o.o.